Home / Bibliografija
    prikaži godina.
  1885
 ŠREPEL, Milivoj: "Bugarkinje." Spjevao Silvije Str Kranjčević. U Senju 1885.
"Vienac", XVII 1885, br. 33, str. 522 – 525.
 
  1887
 "Književni rad hrvatske mladeži"
(o lirici A. Benešića, A. Ivanovića i S.S. Kranjčevića. objavljenoj u almanahu "Zvonimir"
"Iskra", 4/1887, I, 3 – 4; 2, 12 - 13; 3, 18 – 20.
 
  1893
 PASARIĆ, Josip: "Silvije Strahimir Kranjčević"
"Vienac", 28. siječnja 1893., Zagreb, XXV/1893, br. 2, str. 25; br. 4, str. 61 – 63.
 
  1898
 LORKOVIĆ, Ivan: "Pogled na hrvatsku književnost u godini 1897."
"Brankovo Kolo", 4/1898, br. 4, str. 110-124.
 
 ŽIVKOVIĆ, Miloš: "Novija lirika"
"Iskra", I/1898 br. 11, str. 164-165, br. 5, str. 228-230
 
  1899
 Sastavak od uvaženog prijatelja sa strane: "Matičin dar hrvatskom narodu"
"Osvit", II/1899, br. 21, str. 1 - 2.
 
 DUČIĆ, Jovan: Izabrane pjesme Silvija Str. Kranjčevića" Izd. Matice Hrvatske 1899.
"Zora", Mostar, IV-1899, br. 10, str. 351-352.
 
 HRANILOVIĆ, Jovan: "Izabrane pjesme S. S. Kranjčevića"
"Vienac", 1899, str. 171 -172.
 
 /JAKŠA, Čedomil/: Silvije Strahimir Kranjčević.
"Novi vijek" (Tresićev), Split-Zagreb, IV-1899, br. 4,
str. 217 - 224; br. 5, str. 271 - 275; br. 6, str. 318 – 323; br. 7, str. 373 - 377.
(književna studija)
 
 LORKOVIĆ, Ivan: "Hrvatska književnost u 1898"
"Brankovo kolo", V/1899, br. 13, stup. 399 - 409.
 
 NEHAJEV, Milutin: "Kranjčević"
"Obzor", XL-1899, br. 295 od 23 XII
 
 P. Zabavna knjižnica Matice hrvatske. Svezak CCX - CCXII, Silvije Str. Kranjčević: "Izabrane pjesme".
"Dom in svet" 12/1899, br. 13, str. 416.
 
 P/SRUŠEK/, R/ajko/: "Matica Hrvatska".
"Ljubljanski zvon", XIX št. 4, str. 259 - 260; št. 5, str. 325 - 326.