Home / Bibliografija
    prikaži godina.
  1907
 Prvi grijeh. Alegorična opera u 3 čina, na riječi Slivija Strahimira Kranjčevića. glazbotvorio Ivan pl. Zajc,
Obzor, Prikaz izvedbe u Hrv. narodnom kazalištu, XLVIII/1907, br. 111 (str. 2).
 
 Kranjčevićev «Prvi grijeh».
Hrvatska straža, Krk, V-1907, Prilog, str. 16 - 36.
 
 Živio naš Silvo Kranjčević.
Nehaj, Senj, I/1907, br. 9 od 20. IV.
 
 -i- Zajc: «Prvi grijeh».
Pokret, IV/1907, br. 82. Historijat libreta Silvija Strhaimira Kranjčevića i opere Ivana Zajca «prvi grijeh».
 
 M-Č-IĆ, A: Proslava sedamdeset godišnjice Ivana Zajca.
Hrvatska, 1907, br. 96. Prikaz proslave u Kazalištu 25. IV. 1907; uz to ocjena izvedbe «Prvog grijeha» tekst S. S. Kranjčevića, muzika I. Zajca.
 
 MARJANOVIĆ, Milan: Kranjčevićev «Prvi grijeh».
Pokret, IV-1907, br. 94. Prikaz djela.
 
 NOVOTNI, Vjekoslav: Iz spomenice Hrv. planinarskog društva na Sljemenu.
Hrvatski planinar, 1907, br. 1 - 2, str. 6 - 10.
 
  1908
 Ein Denkmal für Silvije Strahimir Kranjčević
Sarajevoer Tagblatt, br. 134, str. 4
 
 Silvije Strahimir Kranjčević.
Mlada Hrvatska, II/1908-1909, br. 1, str. 27 - 28. (Nekrolog.)
 
 Smrt S. S. Kranjčevića – Dr. Šarić mu podijelio posljednje sakramente.
Hrvatski dnevnik, 30 oktobra 1908.
 
 Silvije Strahimir Kranjčević.
Pobratim, XIX/1908-1909, br. 5, str. (65) + 66 - 68. (Nekrolog)
 
 Silvije Strahimir Kranjčević.
Narodne novine, LXXIV/1908, br. 251, str. 490-491 (Nekrolog).
 
 Silvije Strahimir Kranjčević.
Slovenski jug, VI/1908, br. 42. str. 2 - 3. (Nekrolog).
 
 Silvije S. Kranjčević.
Obzor, XLIX/1908, br. 303. (Nekrolog)
 
 Silvije Str. Kranjčević.
Brankovo kolo, XIV/1908, br. 44, stup. 699 - 700. (S portretom) (Nekrolog).
 
 Silvije Strahimir Kranjčević.
Agramer Tagblatt, XXIII/1908, Nr. 250, s. 4 - 5. (Nekrolog).
 
 Silvije Strahimir Kranjčević.
Obzor, XLIX/1908, br. 299. (Nekrolog) i br. 300 o tematskoj sjednici odbora DHK
 
 Da živi pjesnik demokrata.,
Radnička odbrana, Mostar, I/1908, br. 15.
 
 Silvije Strahimir Kranjčević.
Slobodna riječ, VII/1908, br. 133. str. 3 - 4. (Nekrolog) Uz pjesme: Radniku, Dva barjaka i Resurrectio.
 
 Silvije Str. Kranjčević.
Hrvatski đak, studeni 1908.
 
 Silvije Str. Kranjčević.
Hrvatski đak, Zagreb, 1908, listopad, str. 60.
 
 Sastanak karlovačkih srednjoškolaca u Spomen S. S. Kranjčevića.
Hrvatski đak, Zagreb, 1908, sv. 4, str. 122 - 123.
 
 Silvije Strahimir Kranjčević.
Ilustrovani Obzor, I/1908, br. 44, str. 2 + br. 45, str. 1 - 5. Sadržaj: Nadgrobni govori: 1) Ljudevita Dvornikovića, profesora na Učiteljskoj školi u Sarajevu; 2) Ivana A. Miličevića, hrvatskog književnika; 3) Josipa Milakovića, profesora na Učiteljskoj školi u Sarajevu.
 
 Silvije Kranjčević.
Srpski književni glasnik, knj. XXI/1908, br. 9, str. 719 - 720. (Nekrolog).
 
 Posljednji dani i pogreb Silvija Strahimira Kranjčevića.
Behar, 1908, str. 195 - 196.
 
 Silvije Strahimir Kranjčević.
Hrvatska sloboda, I/1908, br. 155. (Nekrolog).
 
 Silvije Strahimir Kranjčević.
Hrvatska smotra, IV/1908, sv. 19 - 20, str. 396. (Nekrolog).
 
 Silvije Strahimir Kranjčević.
Novosti, Zagreb, II/1908, br. 302, str. 1.
 
 Silvije Strahimir Kranjčević.
Hrvatsko pravo, XIV/1908, br. 3885, str. 3. (Nekrolog).
 
 Silvije Strahimir Kranjčević.
Ustavnost, I/1908, br. 225, str. 5. (Nekrolog).
 
 Silvije Strahimir Kranjčević.
Riečki novi list, II/1908, br. 258. (Nekrolog).
 
 Akademije
Savremenik, III/1908, br. 12, str. 777 - 778. (Prikaz akademija održanih povodom smrti S. S. Kranjčevića).
 
 Nadgrobni govori Silviju Str. Kranjčeviću.
Savremenik, III/1908, br. 12, str. 773 - 774. Sadržaj: Govor Josipa Milakovića. Govor Ivana A. Miličevića. Govor Ljudevita Dvornikovića.
 
 Poslije pogreba S. S. Kranjčevića.
Ilustovani Obzor, I/1908, br. 45, str. 1 - 5.
 
 Silvije Strahimir Kranjčević
Narodne Novine, br. 251, str. 2
 
 Silvije Strahimir Kranjčević.
Sloboda, Split, IV/1908, br. 43.
 
 Silvije Strahimir Kranjčević.
Narodna obrana, VII/1908, br. 191.
 
 Silvije Strahimir Kranjčević.
Nezavisnost, II/1908, br. 49.
 
 Za Silvija Strahimira Kranjčevića.
Narodna obrana, VII/1908, br. 149. (Poziv Društva hrvatskih književnika da se pomogne bolesnom Kranjčeviću otkupom Izabranih pjesama).
 
 Silvije Strahimir Kranjčević.
Hrvatska, 1908, br. 239.
 
 Silvije Strahimir Kranjčević.
Beogradske novine, XIV/1908, br. 311, str. 4 - 5.
 
 Silvije Strahimir Kranjčević.
Sriemske novine, XXI/1908, br. 53. (Poziv Društva hrv. književnika za otkup Izabranih pjesama).
 
 Silvije Strahimir Kranjčević.
Kandžija, I/1908, s. 3 - 4.
 
 Silvije Strahimir Kranjčević.
Agramer Zeitnug, 1908, Nr. 263.
 
 Kranjčevićev pogreb.
Saravoer Tagblatt, 1.XI.1908.
 
 Silvije Kranjčević.
Truba, I/1908, br. 36 i 37.
 
 Strahimir Kranjčević.
Odjek, VII/1908, br. 245.
 
 Silvije Strahimir Kranjčević.
Novi sisački glas, I/1908, br. 21.
 
 Silvije Strahimir Kranjčević.
Hrvatski učiteljski dom, I/1908, br. 21, str. 217.
 
 Silvije Strahimir Kranjčević.
Dom i sviet, XXI/1908, br. 22, str. 421 - 438.
 
 Silvije Strahimir Kranjčević.
Banovac, XXI/1908, br. 46.
 
 Kranjčević, Silvije Strahimir, Franji Josipu I.
Pobratim, 1908, br. 5, str. 65.
 
 Pokrajinske vijesti, (Smrt S. S. Kranjčevića).
Hrvatstvo, 30. okt. 1908.
 
 ALAUPOVIĆ, Tugomir: Grobu Silvijevu
Savremenik, 3/1908, str. 790-791; pjesma
 
 (BEGOVIĆ, Milan) Xeres, Kranjčević.
Savremenik, Zagreb, III/1908, br. 12, str. 718.
 
 BENEŠIĆ, Julije. Pismo iz Krakova.
Hrvatska, 1908, br. 3., Prikaz knjige: Szkice i razpravy z pismiennictw slowianskich, II. Liryka Mihovila Nikolića, kartka z wspolczes nej poezyi chorwackiej, 1906, Druk. W. L. Anczyca i Sp. Naklad autorov. II prikaz predavanja Tad. Stan. Grabowskog u Slavenskom klubu u Krakovu o Kranjčeviću.
 
 BLAŽEKOVIĆ, Stjepan: B: Silvije Strahimir Kranjčević.
Hrvatski učiteljski dom, I/1908, str. 225 - 230; br. 23, str. 239 - 243.
 
 BLAŽEKOVIĆ, Stjepan: (Po «Beharu» priredio...) Silvije Strahimir Kranjčević.
Hrvatski učiteljski dom, V/1908, br. 22, str. 225 - 230; br. 23, str. 239 - 243.
 
 CAR, Emin Viktor: U Medveji. Uspomena na Silvija Str. Kranjčevića.
Savremenik, III/1908, sv, 12, str. 736 - 737.
 
 CARIĆ, Jakov: Silvije Str. Kranjčević.
Narodni list, Zadar, XLVII/1908, br. 88, od 2. XI.
 
 CRNKO, Mijat: S. Kranjčević.
Škola, Zagreb, XIX/1908, br. 12, str. 191.
 
 DLUSTUŠ, Ljuboje: Silvije Strahimir Kranjčević profesor učiteljske škole, hrvatski pjesnik, počasni član Hrvatskog pedagoškog književnog zbora, umro 29 oktobra 1908.
Školski vjesnik, Sarajevo, XV/1908, oktobar, str. 793 - 823.
 
 DVORNIKOVIĆ, Ljudevit: Savremenik-Književna smotra.
Behar, Sarajevo, 1908, br. 15 od 15 decembra, str. 241 - 243. (Prikaz "Savremenika" posvećenog Kranjčeviću).
 
 DVORNIKOVIĆ, Ljudevit: Pisci i umjetnici u svojim djelima i u svagdanjem saobraćaju (Odlomak).
Behar, br. 6, od 1. augusta 1908, str. 98.
 
 DVORNIKOVIĆ, Ljudevit: Filozofija Kranjčevićeve poezije.
Behar, Sarajevo, (Spomen-spis), IX/1908-9, br. 6, str. 89 - 93.
 
 GALOVIĆ, Fran: Silvije Strahimir Kranjčević.
Mlada Hrvatska, II/1908, br. 2, str. 36 -38.
 
 HORVAT, Karlo, dr.: Kranjčević u Rimu.
Savremenik, Zagreb, III/1908, br. 12, str. 747 - 748.
 
 ILEŠIĆ, Fran: Matica slovenska Kranjčeviću.
Učiteljska zora, 1908, s. 171 - 172.
 
 ILIJIĆ, Stjepko: Silvije Strahimir Kranjčević.
Učiteljska zora, 1908, s. 171 - 172.
 
 ILIJIĆ, Stjepko: In memoriam S. Str. Kranjčevića 29. X. 1908.
Savremenik, Zagreb, III/1908, br. 12, str. 732 - 733, pjesma
 
 ILIJIĆ, Stjepko: Nad grobom Silvija Strahimira Kranjčevića 29. X. 1908.
Prosvjeta, XVI/1908, br. 22, str. 691 - 692, pjesma
 
 IZO LANOV / LOZOVINA, Vinko: Iz «Poruka uredništva».
Savremenik, Zagreb, III/1908, br. 12, str. 749 - 751.
 
 .... K., Hristova slika. (Silviju Strahimiru Kranjčeviću).
Prosvjeta, XVI/1908, br. 28, str. 559. (Uz pjesmu opaska: Vidi «Savremenik» str. 392).
 
 KATALINIĆ-JERETOV, Rikard: Nad odrom Silvija Strahimira Kranjčevića
Savremenik 3/1908, str. 739
 
 KATALINIĆ-JERETOV, Rikard: S. S. Kranjčević.
Obzor, Zagreb, 18. XI. 1908. (Dopis iz Zadra o komemoraciji, sa komemorativnim govorom Jeretova).
 
 KRANJČEVIĆ, Ela: Moj Silvije.
Behar, Sarajevo, 1908, Sabrana djela, II, br. 6, od 01. VIII. str. 95 - 97.
 
 KRANJČEVIĆ, Stjepan: Dva hrvatska pjesnika.
Dom, Zagreb, II/1908, br. 47. (Prikaz života i rada S. S. Kranjčevića i Luke Botića).
 
 KOSOR, Josip: O Silviju Strahimiru Kranjčeviću.
Savremenik, Zagreb, III/1908, sv. 12, str. 741 - 743.
 
 KRIZMAN, Tomislav: Povodom dvadesetpetogodišnjice rada hrvatskog pjesnika Silvija Strahimira Kranjčevića.
Slovenski jug, VI/1908, br. 25, str. 2 - 3.
 
 LOVRIĆ, Božo: Strijelac. Prikazano Silviju Strahimiru Kranjčeviću
Savremenik 3/1908, str. 748
 
 MADJER, Rudolfo Franjin: Silvije Strahimir Kranjčević kao dječji pjesnik i pisac.
Pobratim, XIX, 1908-1909, br. 7, str. 103 - 104.
 
 MAĐER, Rudolf: Prikaz «Beharova» Spomen-spisa.
Pobratim, XIX/1908, br. 5, str. 70 - 72.
 
 MARJANOVIĆ, Milan: Crkva i domovina spram smrti S. S. Kranjčevića.
(Neugodna fakta i pojave), Zvono, II/1908, br. 44, str. 667 – 680 od 7. XI. 1908.
 
 MARJANOVIĆ, Milan: Silvije Strahimir Kranjčević.
Zvono, Zagreb, II/1908, br. 42-43, str. 645 – 676. Sadržaj 1. Pjesnik nemira. 2. Pjesnik slobodne misli. 3. Pjesnik skepse. 4. Pjesnik rada. 5. Pjesnik suze. 6. Pjesnik o pjesmi. 7. Filozofija pjesnikova. 8. Reasumee.
 
 MARJANOVIĆ, Milan: Silvije Strahimir Kranjčević.
Pokret, V/1908, br. 250, str. 1 - 2.
 
 MARKOVIĆ, Zdenka: Uspomena na S. Kranjčevića.
Savremenik, III/1908, br. 12, str. 737 - 8.
 
 MATOŠ, Antun Gustav: Za Kranjčevića.
Hrvatsko pravo, XIV-1908, br. 3791, str. 2, br. 3792, str. 3 - 4, str. 3793, str. 5., Zagreb, 9. VII.; 10. VII.; 11 VII. 1908. Sabrana djela, VI, Zagreb, 1973.
 
 MATOŠ, Antun Gustav: Dnevi i knjige.
Hrvatsko pravo, 14/1908, br. 3910, s. 2.
 
 MATOŠ, A. G.: U sjeni velikog imena.
Savremenik, Zagreb, III/1908, br. 12, str. 705 - 714.; Sabrana djela, IV, str. 248-260, Zagreb, 1973.
 
 MEŠKO, Ksaver: Saj ni umrl
Savremenik 3/1908, str. 727; pjesma
 
 MILAKOVIĆ, Josip: Prvo poznanstvo-fragmenti.
Savremenik, Zagreb, III/1908, sv. 12, str. 718 - 726.
 
 MILAKOVIĆ, Josip: Kranjčević u češkom prijevodu.
Savremenik, Zagreb, III/1908, br. 12, str. 778 – 779.
 
 MILČIĆ, Josip: Sumnja. S. S. Kranjčeviću
Savremenik 3/1908, str. 747; pjesma
 
 MILČINOVIĆ, Andrija: Književna izdanja i listovi.
Savremenik, Zagreb, III/1908, br. 12, str. 775 - 777. (O spomen broju sarajevskog «Behara» u čast S. S. Kranjčevića).
 
 MILER, Ferdo Ž.: Nešto pričanja.
Pobratim, XIX/1908-1909, br. 5, str. 73 - 75. (O putu u Sarajevo i sastanku sa S. Str. Kranjčevićem).
 
 M. O.( Milan OGRIZOVIĆ): Silvije Strahimir Kranjčević.
Glas Matice Hrvatske, Zagreb, 25. studenoga, IV/1908, br. 1/2, str. 6 - 8. (Nekrolog).
 
 OSTOJIĆ, Nikola: Mrtvomu pobratimu Silviju
Hrvatski dnevnik, 31. 10. 1908; pjesma s osmrtnicom
 
 PARMAČEVIĆ, Stjepan: Silvije Strahimir Kranjčević.
Hrvatski đak, III/1908, br. 2, str. 60. (Nekrolog).
 
 PAVLETIĆ, Krsto, P., Krstinić: Moje spominjanje o Kranjčeviću.
Savremenik, Zagreb, III/1908, br. 12, str. 727 - 731.
 
 TOMINŠEK, Josip: Spomen-spis Silviju Strahimiru Kranjčeviću.
Ljubljanski zvon, Sarajevo, 1908, XXIX-1909, št. 6, str. 377 - 378.
 
 PROHASKA, Dragutin: Strahimiru Kranjčeviću.
Savremenik, Zagreb, III/1908, br. 12, str. 751 - 753.
 
 REBERSKI, Ivan: O pjesniku Kranjčeviću.
Pobratim, XIX/1908-1909, br. 5, str. 72 - 73.
 
 ROŽIĆ, Ferdo: Silvije Strahimir Kranjčević.
Hrvatstvo, V-1908, br. 252. (Nekrolog).
 
 SLAVOMIR (MILAN GRUBER): Spomen na S. S. Kranjčevića.
Prosvjeta, 16/1908, br. 23, str. 713 - 715.
 
 ŠIJAČKI, Dušan M.: Silvije Strahimir Kranjčević hrvatski pjesnik.
Mali žurnal, 15/1908, br. 293, s. 2.
 
 TRESIĆ-PAVIČIĆ, Silviju Strahimiru Kranjčeviću
Savremenik 3/1908, str. 715-717; pjesma
 
 TREŠČEC, Vladimir: Silvijevu sjenu.
Suvremenik, III/1908, br. 12, str. 739 - 740.
 
 TRNSKI, Ivan Vitez: O Kranjčeviću.
Savremenik, III/1908, br. 12, str. 717.
 
 TRSTENJAK, Davorin: U spomen S. S. Kranjčeviću – slobodnom misliocu.
Savremenik, Zagreb, III/1908, br. 12, str. 744 - 746.
 
 TURIĆ, Jure: Neke uspomene na Kranjčevića.
Savremenik, Zagreb, III/1908, br. 12, str. 733 - 735.
 
 VODNIK, Branko, DRECHSLER, Branko: Tad. Stan. Grabowski, Wspol' ozesna Chorwacya. Studya litetackie II, Lwow, 1908
Savremenik, III/1908, br. 9, str. 572 - 574. Zagreb, 1908. (Prikaz studije Grabowskoga o Kranjčeviću).
 
 VULETIĆ-VUKASOVIĆ, Vid: Silviju Str. Kranjčeviću
Savremenik 3/1908, str. 735; pjesma
 
 X.: Silvije Strahimir Kranjčević.
Savremenik, III/1908, br. 12, str. 774 - 775.
 
 Z. Z.: Silvije Strahimir Kranjčević:
Hrvatski đak, III/1908, br. 3,str. 73 - 74.
 
 POLJAK, Izidor: Ideje Silvija Strahimira Kranjčevića.
Vrhbosna, XXIII/1908, br. 5, str. 79 - 81; br. 6, str. 94-97; br. 7, str. 112 - 114. Sarajevo, 5. III.; 20. III.; 5 VI. 1909.
 
  1909
 Portret Kranjčevića. Iz ateliera «hrv. književnika».
Hrvatska straža, VII/1909, str. 127 – 134.
 
 Kranjčević i kritika.
Hrvatstvo, V/1909, br. 266. (Prilog), br. 268.
 
 O srpskim književnicima i sarajevskoj «Nadi».
Srpski književni glasnik, XXII-1909, 16 januar, str. 153 - 154.
 
 Ruski listovi o S. S. Kranjčeviću.
Ilustrovani Obzor, II/1909, 14. ožujka, 189- 190.
 
 Kranjčevićeva soba.
Pokret, VI/1909, br. 259, str. 4.
 
 Silvije Strahimir Kranjčević.
Strossmyerov kalendar, III/1909, str. CXIII/CXIV.
 
 CSIKOS/SESSIA, Bela: Silvije St. Kranjčević.
Ilustrovani Obzor, II/1909, 7 studenoga, str. 704 - 705.
 
 DVORNIKOVIĆ, Vladimir: Silvije Strahimir Kranjčević, kao pjesnik i filozof.
Omladina, VI-1909/10, str. 2, str. 20 - 23.
 
 FRANIĆ, Krsta Slava: Iz intimnog života Silvija Kranjčevića.
Hrvatska smotra, VI/1909, sv. 11 - 12, str. 307 - 308.
 
 GRLOVIĆ, Milan: Sa Silvijem Kranjčevićem. Doživljaja s puta.
Narodne novine, Zagreb, 29. XI. – 31. XII. 1909. (i posebno izdanje, Zagreb 1910.) LXXV/1909, br. 273 - 299.
 
 ILEŠIĆ, Fran, MILAKOVIĆ, Josip: Silvije Strahimir Kranjčević, Odabrane pjesme
Ljubljanski zvon, XXIX-1909, št. 10, str. 638.
 
 KRAUS, Fritz: Ein Gedenktag.
Agramer Tagblatt, XXIV/1909, Nr. 248, s. 2.
 
 KRANJČEVIĆ, Ela: O Silvijevom životu i bolesti.
Ilustrovani Obzor, II/1909, 7. studeni, str. 711-718.
 
 KRANJČEVIĆ, Ela: Silvijeva soba.
Ilustrovani Obzor, II/1909, br. 23, 7. stud. str. 715 - 718.
 
 LOVRIĆ, Božo: Silvije Kranjčević.
Letopis Matice srpske, LXXXV/1909, knj. 254, sv. 2. str. 78 - 80.
 
 MAGJER, Rudolfo Franjin: Pribilježeni redci i opažanja.
Narodna odbrana, 8/1909, 54, 93, 110, 224, 256-7, 260; 9/1910, 17.
 
 MATOŠ, Antun Gustav: Pjesme u prozi.
Hrvatsko pravo, 15/1909, 4114, 14.
 
 MILAKOVIĆ, Josip: Silvije Strahimir Kranjčević.
Sarajevo, 1909, strana III-XXXVI. Odabrane pjesme omladini
 
 OGRIZOVIĆ, Milan. Za Silvijem Kranjčevićem. Jeka iz njegovih pjesama.
Hrvatska smotra, Zagreb, 1909, knj. V/1-0-, sv. 2, str. 62 - 63.
 
 OGRIZOVIĆ, Milan, Vanja: Na rastanku sa Silvijem.
Hrvatska smotra, knj. V/1909, sv. 2, str. 45 - 46. (Nekrolog).
 
 PAVIĆ, Josip: 25. listopada.
Narodna obrana, 8/1909, 248 - 249.
 
 R.: Uspomena na Kranjčevića.
Hrvatska smotra, knj. V/1909, sv. 1, str. 37.
 
 ROŽIĆ, Ferdo: Silvije Strahimir Kranjčević.
Pjesme, Izdanje DHK o 25-godišnjici, Hrvatska sloboda, Zagreb, II/1909, br. 299, od 31. XII. str.
 
 VUČIĆ, Bartol: Iz đačkih dana sa pok. Silvijem Kranjčevićem.
Škola, Zagreb, XX/1909, br. 6, str. 91 - 92.
 
  1910
 Drama Silvija Strahimira Kranjčevića.
Pokret, VII/1910, br. 70, str. 6. (Povodom drame «Za drugoga»).
 
 * * *
Hrvatski đak, Zagreb, 1910, januar, str. 104.
 
 AGA: Nesolidna rabota.
Slobodna misao, glasnik hrvatskih i srpskih slobodnih mislilaca, Zagreb, I/1910.
 
 CARIĆ, Jakov: Preradović i Kranjčević.
Program ć. k. gimnazije u Dubrovniku, 1910-1911, str. 3 - 23
 
 DÜR, Oskar: Kranjčevićeve pesme, Sarajevo 1909.
Savremenik, 1910/V, str. 129 - 130, br. 2.
 
 OGRIZOVIĆ, Milan: Ein posthumes Drama von Silvije Kranjčević. Eine kleine Reklame.
Agramer Tagblatt, XXV/1910, Nr. 70, s. 23. (O drami «Za drugoga»).
 
 POLIĆ-KAMOV, Janko: Silvije Strahimir Kranjčević, Impresija.
Bosanska Vila, XXV/1910, br. 12-15, str. 211-215; Sarajevo, 1910. Sabrana djela. IV, str. 201-210: Rijeka, 1984.
 
 RADOŠEVIĆ, Mijo: Mihovil Danko, Pjesme.
Bosanska vila, 24/1910, br. 12, s. 125. 1911.
 
  1911
 Kranjčevićeva akademija, Srpsko-hrvatska napredna omladina u počast Kranjčeviću.
Obzor, 52/1911, 344.
 
 ČERINA, Vladimir: S. S. Kranjčević.
Val, glasilo hrvatske i srpske omladine, Zagreb, I/1911, br. 30 - 32.
 
 DLUSTUŠ, Ljuboje: Uspomeni Ele Kranjčević
(godina hipotetska) «Narodne novine»
 
 FROEHLICH, Oskar: Na grobu pjesnika. Dojmovi s groba S. Str. Kranjčevića.
Pobratim, XXII/1911 - 1912, br. 4, str. (49) - 50.
 
 MAGJER, Rudolf Franjin: XII literarno zabavno poselo «Kluba hrvatskih književnika» u Osijeku.
Narodna obrana, 10/1911, br. 272, s. 1 - 2.
 
 MILAKOVIĆ, Josip: Prijevodi Kranjčevićevih pjesama.
Savremenik, VI/1911, br. 2, str. 133.
 
 NEHAJEV, Milutin: Divot-izdanje Kranjčevićevih pjesama.
Savremenik, 1911, br. 1, str. 49 - 51.; Zagreb Djela Milutina Nehajeva, sv. 13, Zagreb, 1945, str. 179-183.
 
 NIKOLIĆ, Rikard: Pjesnička forma Silvija S. Kranjčevića.
Jug, I/1911, br. 6. str. 189 - 192.
 
 RADIĆ, Ignacije: Novi vidici u hrvatskoj «modernoj» književnosti.
Vrhbosna, XXV/1911, br. 5, str. 65 - 67, br. 6, str. 81 - 83.
 
  |< <   1907 1908 1909 1910 1911   > >|