Home / Bibliografija
    prikaži godina.
  1958
 ADAMOVIĆ, Petar: Silvije Strahimir Kranjčević.
Dnevnik, 21. XII. 1958, XIII, 4473.
 
 ANTIĆ, Vinko: Literatura o S. S. Kranjčeviću.
Novi list, 3. XI. 1958, XII, str. 258.
 
 ANTIĆ, Vinko: Rodjendanska čestitka mladog Kranjčevića Jurju Matiji Šporeru.
Riječka revija, 1958, VII, 5, str. 290-294.
 
 ANTIĆ, Vinko: Kranjčevićeva pisma Jakši Čedomilu.
Riječka revija, 1958, VII, 6, str. 396-409. S tekstom pisama iz perioda 1895-1903.
 
 B. R.: Si ribello at suo tempo il poeta S. S. Kranjčević.
Panorama, 1958, VII, 19, p.12.
 
 BERIĆ, Dušan: Silvije Strahimir Kranjčević i braća Ostojići.
Slobodna Dalmacija, 1. XI. 1958, XVI, 4261.
 
 BERIĆ, Dušan: Silvije S. Kranjčević i Dalmacija.
Mogućnosti, 1958, V, 10, str. 755-762.
 
 BERIĆ, Dušan: Silvije Strahimir Kranjčević o drugima.
Zadarska revija, 1958, VII, 4, str. 290-295.
 
 BOGNER, Ivo: Silvije Strahimir Kranjčević.
Glas Slavonije, 4. IV. 1958, XVI, 4000.
 
 BOGNER, Ivo: Pjesnikova veličina,
Glas Slavonije, 28. X. 1958, XVI, 4176,
 
 BOGNER, Ivo: Kranjčevićev zalet u budućnost.
Glas Slavonije, 16. VIII. 1958, XVI, 4113. O Silviju Strahimiru Kranjčeviću.
 
 BOJANIĆ, Ivo: Na pjesnikovom grobu.
Novi list, 3. IX, 1958. XII, 205.
 
 CAR, Emin, Viktor: Neka moja sjećanja na Silvija S. Kranjčevića.
Glas Istre, 30. V. 1958, XV, 22.
 
 Č. V.: Silvije Strahimir Kranjčević.
Matica, 1958, VIII, 10, str. 228-229.
 
 ČEPE, Zlatko: Krist u Kranjčevićvim pjesmama.
Fragmenti, Studentski list, 28. X. 1958, XIII, 12.
 
 DIZDAR, Hamid: Nepoznati Kranjčević.
Život, 1958, VII, knj. X, 9-10, str. 727-732.
 
 DRLJIĆ, dr. Rastislav: S. S. Kranjčević i Bosna.
Život, 1958, VII, knj.10, 9-10, str. 707-713.
 
 DŽAJA, Mato: Pedesetogodišnjica smrti Silvija Strahimira Kranjčevića.
Krajiške novine, 31. X. 1958, VI, str. 271.
 
 DŽAJA, M(ato): Silvije S. Kranjčević kao nastavnik.
Prosvjetni list, 15. XI. 1958, VII, 126.
 
 DŽAJA, Mato: S. S. Kranjčević u Livnu.
Korijen, 1958, IV, 8-9-10, str. 57.
 
 ESIH, dr. Ivan: Kranjčević u svjetskoj književnoj kulturi.
Život, 1958, VII, knj. X, 9-10, str. 714-726.
 
 FRANGEŠ, Ivo, dr.: Pjesnik rada.
Vjesnik, 1, 2, 3, i 4. V. 1958, XIX, 4168.
 
 FRANGEŠ, dr. Ivo: Poezija Silvija Strahimira Kranjčevića.
Narodno sveučilište, 1958, IV, 8-9, str. 100-108.
 
 FRANGEŠ, Ivo: Dva nepoznata rukopisa Silvija Strahimira Kranjčevića.
Mogućnosti, 1958, V, 10, str.739-744. Sadrži napise sa komentarom «Pabirci iz života» i pismo urednicima «Vijenca».
 
 FRANGEŠ, Ivo: Rani Kranjčević(1883-1887).
Letopis Matice srpske, 1958, CXXXIV, knj. CCCLXXXII, 6, str. 443-465. također u: I.F.: Studije i eseji, «Naprijed», Zagreb 1967.
 
 FRANIČEVIĆ, Marin: O Kranjčevićevu ritmu.
Mogućnosti, 1958, V, 10, str. 745-752.
 
 FRKOVIĆ, T.: Buntovnik pod Nehajem.
Novi list, 4. V. 1958, XII, 103.
 
 FRNDIĆ, Nasko: Prisustvo pesnika.
Borba, 26. X. 1958, XXIII, 270.
 
 G. S.: Le opere di Kranjcevic.
La voce del popolo, 19.XI. 1958, XV, 270.
 
 GRGANIĆ, Drago: Silvije Strahimir Kranjčević(17. II. 1865-9. X. 1908).
Bjelovarski list, 4 i 11. XII. 1958, XII, str. 49 i 50.
 
 HURY, R.: Jedno pismo Ele Kranjčević u Kaštelima.
Slobodna Dalmacija, 22. II. 1958, XVI, 4047, sa 1 faksim.
 
 IBRIŠIMOVIĆ, Luka: Snježi. Tamno zimno.
Globus, 14. XI. 1958, V, str. 244. Kranjčevićev imaginarni monolog.
 
 JOJIĆ, Ljiljana: Silvije Strahimir Kranjčević u svjetlu kritike.
Polet, 1958, VI, 2, str. 65-68.
 
 KARUC, Niko: Kranjčević i Zadar.
Glas Zadra, 26. VII. 1958, IX, 368.
 
 KARUC, Niko: Kritičar Jakša Čedomil o Kranjčeviću.
Zadarska revija, 1958, VII, 4, str. 296-298.
 
 KECMANOVIĆ, Ilija: Silvije Strahimir Kranjčević
monografija, Narodna prosvjeta Sarajevo 1958. 568 str.
 
 KECMANOVIĆ, Ilija: Hermanova «Nada» i S. S. Kranjčević.
Pregled, Sarajevo, 1958, sv. 2, str. 133-146.
 
 KECMANOVIĆ, Ilija: Jedno pesničko delo pred sudom «kršćanske istine».
Literatura, 157, I, 7-8, str. 731-735. O prikazu Antuna Mahnića zbirki pesama S.S. Kranjčevića «Izabrane pjesme» i «Trzaji», objavljenom u «Hrvatskoj straži», 1958, br.1 i br. 3/1903.
 
 KECMANOVIĆ, Ilija: Kazivanje jednog pjesnika.
Oslobođenje, 2. II. 1958, XVI, 3617.
 
 KECMANOVIĆ Ilija: Jedan Kranjčevićev potpis.
Borba, 2. XI. 1958, XXIII, str. 276. O protestu Hrvata katolika iz Sarajeva protiv nadbiskupa dr. Josipa Štadlera 1903 god. i o Kranjčevićevom učešću.
 
 KECMANOVIĆ, Ilija: Kranjčevićev susret s Štrsmajerom.
Riječka revija, 1958, VII, 5, str. 284-289.
 
 KECMANOVIĆ, Ilija: Silvije Strahimir Kranjčević.
Pregled (Sarajevo), 1958, X, knj. II, 10, str. 235-250.
 
 KECMANOVIĆ, Ilija: S. S. Kranjčević u sjećanju svojih učenika.
Život, 1958, VII, knj. X, 9–10, str. 699-706.
 
 K(ECMANOVIĆ), I(lija): Život S. S. Kranjčevića.
Izraz, 1958, II, knj. IV, 11, str. 433-431.
 
 KECMANOVIĆ, Ilija: Uz Kranjčevićevu pedesetogodišnjicu.
Zadarska revija, 1958, VII, 4, str. 283 - 289.
 
 KOVAČIĆ, Krešimir: 50 godina poslije pjesnikove smrti.
Riječka revija, 1958, VII, 5, str. 295-298.
 
 KRANJČEVIĆ, Silvije Strahimir: Pismo Jakovu Čuki.
Riječka revija, 1958, VII, 5, str. 298-299. Pisano 20. IX. 1898 iz Sarajeva. Sa komentarom Vinka Antića.
 
 Kranjčević. Povodom 50-godišnjice pjesnikove smrti (monografija)
Izdanje časopisa «Život» Sarajevo 1958, 48 str.
 
 KRKLEC, Gustav: Iza spuštenih trepavica.
Vjesnik, 2. XI. 1958, XIX, 4324.
 
 KRLEŽA, Miroslav: O Kranjčevićevoj lirici.
Vidik, 1958, V, 18, str. 10-12.
 
 KRMPOTIĆ, Branko: Marinistički elementi u Kranjčevićevoj lirici.
Pomorstvo, 1958, XIII, 10, str. 282-283.
 
 LADIKA, Ivo: Kranjčević danas.
Književno ogledalo, IX-1958, I, 1.
 
 LUKIĆ, Berislav: Kritički komentari J. Čedomila u zbirkama Kranjčevićevih «Izabranih pjesama» i «Trzaja»
Riječka revija, 1958, VII, 6, str. 413-416.
 
 MARKOVIĆ, Rajko: S. S. Kranjčević 1865-1908-1958.
Odjek, X-1958, XI, 10.
 
 MARKOVIĆ, Vukosava: Tonovi «sveske tuge» u Kranjčevićevoj poeziji.
Stvaranje, 1958, XIII, 7-8, str. 682-684; isto i u: Život, 1958, VII, knj. X, 9-10, 695-698.
 
 MATKOVIĆ, Marijan: Naš Kranjčević.
Polet, 1958, VI, 3, str. 137-138.
 
 MATKOVIĆ, Marijan: Nesudjeni dramatik.
Literatura, 1958, II, 11, str. 961-966. O dramskim pokušajima S. S. Kranjčevića.
 
 MIHANOVIĆ, Nedjeljko: Kranjčević u novom svjetlu.
Narodni list, 19. X. 1958, XIV, 4128. O izdanju cjelokupnih djela Silvija Strahimira Kranjčevića.
 
 MILIČEVIĆ, Nikola: Silvije Strahimir Kranjčević.
Krugovi, 1958, VII, 7-8, str. 454-461.
 
 MOGUŠ, Milan: Kranjčević i Senj.
Republika, 1958, XIV, 9, str. 1-2. O Senju i Uskocima kao tematici njegovih pesama.
 
 NOVAK, France: Kranjčevićeva pesnička pot.
Tribina, 15. X. 1958, VIII, 15.
 
 NOVAKOVIĆ, Boško: Silvije Strahimir Kranjčević.
Život i delo, Sarajevo, 1958, Oslobodjenje, 28. XII. 1958, XVI, 3907 (Boško Novaković).
 
 MLADENOV, Kiril: Lirikata na Slvije Strahimir Krančevik.
Literaturen zbor, 1958, V, 2, str. 86-97.
 
 PANIĆ, Rade: Satirično u poeziji Silvija Strahimira Kranjčevića.
Oslobodjenje, 19. X. 1958, XVI, 3843.
 
 POLIĆ, Nikola: Tri medaljona.
Riječka revija, 1958, VII, 1-2, str. 55-63. O Janku Poliću Kamovu, S.S. Kranjčeviću i Franu Supilu.
 
 POPOVIĆ, V(ladimir): Silvije Strahimir Kranjčević.
Narodna knjižnica, 1958, II, 3-4, str. 89-92.
 
 RISTIĆ, S: Pesnik u svom vremenu,
Narodna armija, 31. X. 1958, XIII, 1005.
 
 SIMIĆ, Sv.: Pesnik borbe i patnje,
Dnevnik, 30. 3. 1958, XVII, 4246.
 
 STALEV, Georgi: Revolt na S. S. Kranjčevik niz satira.
Horizont, 16. II. 1958, III, 4. (s prijevodom Otpuštenog vojnika)
 
 ŠEGA, Milan: Silvije Strahimir Kranjčević.
Slovenski poročevalec, 26. X. 1958, XIX, 253.
 
 ŠVAGELJ, D.: S. S. Kranjčević i pisci vinkovačkog kraja.
Novosti, 14. VI. 1958, VI, 25.
 
 ŠVAGELJ, D(IONIS): Josip Kosor i S.S. Kranjčević(nast.).
Novosti, 21. VI. 1958, VI, 26.
 
 ŠVAGELJ, D(ionizije): A. G. Matoš i S. S. Kranjčević.
Novosti (Vinkovci), 12. 7. 1958, VI, 29.
 
 ŠVAGELJ, Dionizije: Ivan Kozarac i S.S. Kranjčević.
Novosti(Vinkovci), 19. VII. 1958, VI, 30.
 
 POPOV, Raša: Kranjčevićeva shvatanja smrti.
Vidici, III-IV, 1958, VI, 35-36.
 
 POPOVIĆ, Bruno: Anđeo bola.
Prisutnost. 1958, II, 10, str. 583-615.
 
 POPOVIĆ, Vladimir: Djelo S. S. Kranjčevića.
Kulturni radnik, 1958, XI, 9, str.1-12, sa ilustr.
 
 POPOVIĆ, Vladimir: Kranjčević.
Politika, 26. X. 1958, LV, 16304-kultura-umetnost, II, 81.
 
 POPOVIĆ, Vladimir: Silvije Strahimir Kranjčević.
Sloga, 1958, XX, 10, str. 2-4, sa sl. i faksimilom.
 
 POPOVIĆ, Vladimir: Djelo Silvija Strahimira Kranjčevića.
Riječka revija, 1958, VII, 5, str. 265-283.
 
 PRICA, Dragutin: Uspomene na senjsku gimnaziju iz vramena Kranjčevićeva školovanja.
Riječka revija, 1958, VII, 6, str. 410-412.
 
 Proslave o pedesetgodišnjici Kranjčevićeve smrti.
Riječka revija, 1958, VII, 6, str. 443-447. O proslavama u Zagrebu, Sarajevu, Senju i Rijeci-potpisano sa a.
 
 PUHALO, Dušan: Moj Kranjčević.
Savremenik, 1958, 11, str. 457-467.
 
 R. N.: Sjećanja na Kranjčevića.
Novi list, 3. XI. 1958, XII, str. 258. Sa Viktorom Carom Eminom o S. S. Kranjčeviću.
 
 Silvije Strahimir Kranjčević(17. II. 1865-29.X. 1908).
Bjelovarski list, 27. XI. 1958, XII, 48.
 
 Silvije Strahimir Kranjčević.
Izraz, 1958, II, knj. IV, 11, str. 393-413. Sadrži napise Ilije Kecmanovića «lik čoveka», Midhata Begića «Pjesnik vizionar» i Boška Novakovića «Sudbina i poziv pesika».
 
 Silvije Strahimir Kranjčević, «Izabrane pjesme».
Borba, 10. XI. 1958, XXIII, 283 (Nedjeljko Mihanović); (+) Vjesnik, 16. XI. 1958, XIX, 4336(Gustav Krklec).
 
 SMERDEL, dr. Tone: Kranjčevićevi dodiri s antikom.
Živa antika, 1958, VIII, 2, str. 193-208.
 
 ŠICEL, Miroslav: Motiv Krista u Kranjčevićevoj poeziji.
Republika, Zagreb, 1958, XIV, br. 9, str. 4-5;
 
 ŠICEL, Miroslav: Pjesnik i poezija u Kranjčevićevu djelu.
Krugovi, 1958, VII, 7-8, str. 462-472.
 
 ŠKARPA, Ivo: Silvije Strahimir Kranjčević(1865-1908).
Braničevo, 1958, IV, 1, str. 85-88.
 
 ŠKARPA, Ivo, Silvije Strahimir Kranjčević 1865-1908 (kraj).
Braničevo, 1958, IV, 2, str. 64-67.
 
 ŠOLTIĆ, Julije: Silvije Strahimir Kranjčević u ogledalu naše kritike.
Izraz, 1958, II, knj. IV, 11, str. 414-432.
 
 ŠTAMPAR, Emil: Odjek ruske revolucije 1905 na Kranjčevića.
Slavistična revija, 1958, XI, 1-2 str. 78-89.
 
 ŠTAMPAR, Emil: S. S. Kranjčević.
Naši razgledi, 1958, VII, 20, str. 488-489.
 
 ŠTAMPAR, Emil: Kozmičnost Kranjčevićeve lirike.
Slavistična revija, 1958, XI, 3-4, str. 187-198.
 
 ŠVELEC, Franjo: Silvije Strahimir Kranjčević(1865-1908).
Zadarska revija, 1958, VII, 4, str. 277-282.
 
 TADIJANOVIĆ, Dragutin: Dvije pjesme iz Kranjčevićeve zaostavštine(«In tyrannos», «Mladosti i ljubavi»).
Mogućnosti, 1958, V, br. 10, str. 753-755.; Split, oktobar 1958.
 
 TRIFKOVIĆ, Risto: Kranjčevićeva svjetlost.
Život, 1958, VII, knj. X, 9-10, str. 685-687.
 
 TOMIČIĆ, Zlatko: Visoki jablani.
Književne novine, 24. X. 1958, IX, 78.
 
 U povodu 50-godišnjice smrti S.S. Kranjčevića,
Bjelovarski list, 14 i 21. VIII. 1958, XII, 33-34.
 
 V. M. :Zemlja rodi čovjeka.
Naši dani, 27 XI. 1958, VI, 9-10.
 
 VAUPOTIĆ, Miroslav: Naš Silvije.
Globus, 31. X. 1958, V, 242.
 
 VAUPOTIĆ, Miroslav: Satirični akcenti u Kranjčevićevoj poeziji.
Krugovi, 1958, VII, 7-8, str.473-484.
 
 VUČETIĆ, Šime: Kranjčević(I-).
Literatura, 1958, II, 10, str. 847-872.
 
 VUČETIĆ, Šime: Kranjčević (nast.).
Literatura, 1958, II, 11, str. 1038-1047.
 
 VUGDELIĆ, M.: Pesnik bola i revolta.
Jedinstvo(Priština), 31. XI. 1958, XIV, 45.
 
 VUKOVIĆ, Vl(adeta): Kranjčevićeva prisutnost danas.
Život, 1958, VII, knj. X, 9-10, str. 688-694.
 
 VULEVIĆ, Jovan: Na grobu Silvija Kranjčevića.
Prosvjetni rad, 15. XI. 1958, V, 16.
 
 VUKOVIĆ, Vladeta: Kranjčevićeva prisutnost danas
Književnost i jezik. 1958, V, 6, 2, str. 80-284.
 
  1959
 ANTIĆ, Vinko: Mladi Kranjčević(I).
Riječka revija, 1959, VIII, 3-4, str. 213-230.
 
 ANTIĆ, Vinko: Mladi Kranjčević(kraj).
Riječka revija, 1959, VIII, 5, str. 261-275.
 
 ANTIĆ, Vinko: Silvije Strahimir Kranjčević i Jakša Čedomil.
Zadarska revija, 1959, VIII, 4, str. 390-399.
 
 ANTUNAC, Ivo: Silvije Strahimir Kranjčević.
Matičin iseljenički kalendar za godinu 1959, str.100-108.
 
 BULATOVIĆ, Božo: Silvije Strahimir Kranjčević: «Pesme».
Borba, 13. XII 1959, XXIV, 291.
 
 ČOLAK, Tode: «Silvije Strahimir Kranjčević». (I. Kecmanovića)
Politika, 8. II. 1959, LVI, 16391, Kultura-umetnost, III, 96
 
 ČOLAK, Tode: Silvije Strahimir Kranjčević, Sabrana djela I i II.
Književne novine, 6. XI. 1959, X, 105
 
 DERVIĆ, Ibrahim: Pjesnik «Uskočkih elegija».
Polet, 1959, VI, 8, str. 472-475.
 
 DRLJIĆ, dr. Rastislav: Pabirci skupljeni o 50-godišnjici smrti S. S. Kranjčevića.
Dobri Pastir, 1959, IX, 1-4, str. 331-340. O pesnikovim vezama sa fra Grgom Martićem.
 
 JOVIČEVIĆ, Nikola: Sa Kranjčevićem u četvrtoj i petoj ofenzivi.
Politika, 4 i 5 VII. 1959, LVI, 16514, Kultura-umetnost, III, 17. O pismima Silvija Kranjčevića iz 1906.
 
 KASTROPIL, Stjepan: Kranjčević i mit.
Naše more, 1959, VI, 1, str. 82-84.
 
 KECMANOVIĆ, Ilija: Bolesnog Kranjčevića u Beču posjećivao je i Ivan Meštrović.
Korijen, 1959, V,1-2, str. 43-45.
 
 LENDIĆ, Ivo: Suvremenost Kranjčevića.
Hrvatska revija, VIII, sv. 3-4 (31-32), str. 213-136 i IX, sv. 1 (33), str. 45-72; Buenos Aires, 1959.
 
 MIHAILOVIĆ, Dragoslav: Sinteza Kranjčevićevog uznemirenja.
Gledišta, 1959, 1-2, 1-4.
 
 RAČIĆ, Spomenko: Silvije Strahimir Kranjčević.
Polet, 1959, VI, 5, str. 272-275.
 
 ROTER, Rudimir: Kranjčevićev anonimni publicistički rad.
Dubrovački vjesnik, 30. I, 16. I. 1959, IX, 436 i 437.
 
 Silvije S. Kranjčević, «Izabrane pesmi».
Naša sodobnost, 1959, VII, 1, str. 78-80 (Božidar Bovko), Ljudska pravica, 6. I. 1959, XXV, str. 2 (Mile Klopčić)
 
 VICKOVIĆ, Ivan: Anonimni Kranjčević.
Glas Slavonije, 24. IV. 1959, XVII, 4325. Povodom predavanja Rudimra Rotera , o Kranjčevićevoj anonimnoj publicističkoj aktivnosti.
 
 VUČETIĆ, Šime: Kranjčević.
Literatura, 1959, III, 12-13, str. 1145-1160.
 
 Z. P.: Poslije velikih riječi.
Književna tribina, I-1959, 1. O priredbama održanim povodom 50- godišnjice smrti S. S. Kranjčevića.
 
  1960
 BROZOVIĆ, Dalibor: O izvorima pjesničke snage u Kranjčevićevom jezičnom izražaju.
Zadarska revija, 1960, IX, 5, str. 345-358.
 
 ŠNAJDER, Đuro: S. S. Kranjčević i četiri doktora.
Književna tribina, 1. IV. 1960, 23. O predgovoru dr. Ilije Mamuzića u knjizi S. S. Kranjčević «Pesme» u izdanju Nolitove školske biblioteke.
 
 ŠVAGELJ, Dionizije: Ivan Kozarac i S. S. Kranjčević.
Glas Slavonije, 25. X. 1960, XVIII, 4787.
 
 VUČETIĆ, Šime: Kranjčević.; Između dogme i apsurda.
Eseji. Suvremeni hrvatski pisci, sv. 8. Matica hrvatska, Zagreb, 1960, str. 78-162.
 
  1961
 ĆULIĆ, Branko: Dvije knjige Kranjčevićevih pjesama na češkom.
Bibliotekar, 1961, XIII, 4, str. 322-324.
 
 TADIJANOVIĆ, Dragutin: Izvještaj o Kranjčevićevim rukopisima u Sarajevu.
Ljetopis JAZU za godinu 1958, knj. 65. str. 370-371; Zagreb, 1961.
 
 TODOROVSKI, Gane: Poezijata na Kranjčević.
Razgledi, 1961, IV, Serija III, 3, str. 242-247.
 
  1962
 BADALIĆ, Josip: S. S. Kranjčević i F. M. Dostojevski.
Umjetnost riječi, 1962, VI, 4, str. 229-237.
 
 IVELJIĆ, Nada: Neobjavljeni mladenački stihovi Silvija S. Kranjčevića.
Telegram, 27. VII. 1962, III, 118.
 
 KRLEŽA, Miroslav: O Kranjčeviću.
Telegram, 2. XI. 1962, III, 132. Sa komentarom N. F.
 
 KRMPOTIĆ, Branko: Kranjčevićeva ljubavna lirika.
Revija, 1962, II, 6, str. 40-55.
 
 MIHANOVIĆ, Nedjeljko: Aktivizam u Kranjčevićevom djelu.
Kulturni radnik, 1962, XV, 3-4, str. 100-107.
 
 V. L. Kranjčević i Livno.
Naša komuna, 27. VII. 1962, III, 46.
 
 TADIJANOVIĆ, Dragutin: Govor prilikom otvaranja spomenika S. S. Kranjčeviću.
Telegram, 2. XI. 1962, III, 132.
 
  |< <   1958 1959 1960 1961 1962   > >|