Ostavšina
S. S. Kranjčević
Ela Kranjčević
Antun Kranjčević
Dušan Plavšić
Slava Kašaj
Špiro Kranjčević
Korespondencija
Višnja Kranjčević
Silvije Vuletić
  Home / Ostavština / Špiro Kranjčević / Korespondencija /
   
Odaberite naslov:

Od korespondencije (osim pisama koja su smještena po prioritetu u ulaznu korespondenciju Ele Kranjčević) sačuvana su još dva pisma Špire Kranjčevića.

Dušanu Plavšiću, 25. 9. 1913.

h


Rukopis pisma 2

Rukopis pisma 1

Magdiću, 24. 10. 1913.

h


Rukopis pisma 1

Rukopis pisma 2

Poleđina pisma

Koverta

  [ 1]